Savremena crnogorska skulptura 2011

Sedma po redu izložba »Savremena crnogorska skulptura« otvorena je u ponedjeljak 14. juna 2011. Radove su izložili: Krsto Andrijašević, Milivoje Babović, Danilo–Dale Brajović, Aleksandra Božović–Arabelović, Dobrica Dinić, Željko Đuričković, Milijana Istijanović, Ivan Kapičić, Nada Kažić, Nikola Kosić, Tijana Dujović–Liščević, Joveta Ljumović, Predrag Milačić, Sreten Milatović, Ana Miljkovac, Ljubodrag Mrdović, Bogdan V. Musović, Peko Nikčević, Zoran Obrenović, Suzana Pajović–Živković, Jelena Pavićević, Velibor Pavićević, Marko Petrović Njegoš, Ivanka Vana Prelević, Nikola Radonjić, Ivana Radovanović, Željko Reljić, Saša Stanišić, Milija Stojanović, Rajko Sušić, Miodrag Šćepanović, Nikolina Zuber. Dobitnik pete po redu nagrade „Drago Đurović“ je Ivan Kapičić. Predgovor kataloga pripremila je Ljiljana Zeković, istoričar umjetnosti. Predgovor


/*slajder za fotografije sa simpozijuma*/
/* kraj slajder za fotografije sa simpozijuma*/