Internacionalni simpozijum skulpture 2010

Na Internacionalnom simpozijumu skulpture 2010. godine učestvovali su: Ana Hofbauer (Beč, Austrija), Sašo Sazdovski (Skoplje, Makedonija), Željko Reljić (Kolašin, Crna Gora).

/*slajder za fotografije sa simpozijuma*/
/* kraj slajder za fotografije sa simpozijuma*/